Amb una setmana repleta d'actes i celebracions el poble de Sencelles i per iniciativa de l’Associació Tia Xiroia, va celebrar a finals de febrer la festa de la Beata Francinaina, coincidint aquest any amb el 25è aniversari de la seva Beatifiació.

Durant el cap de setmana anterior prengué especial rellevància la conferència que vingué a donar a Sencelles la Germana Teresa Forcades, monja benedictina del Monestir de Sant Benet de Montserrat, davant una multitudinària presència de persones (es calcula que quasi 800 persones) que ompliren el pavelló municipal d’esports. El dia 23 a les 4 del capvespre es dugué a terme un recorregut històric entorn de la figura de Sor Francinaina en el que hi van participar unes 150 persones. De la mà de Sor Cecilia Miró, Germana de la Caritat i de Jordi Llabrés i Sans, cronista oficial de Sencelles es pogueren visitar llocs relacionats amb la vida de la Beata, com son la Casa de Can Xiroia que ella convertí amb Convent de la Caritat, el carrer Sor Francinaina, la posada de Can Raió, Son Mansena, Can Bruno, Can Molinas, la Parròquia de Sant Pere, el Monument de la Plaça, la Creu de s'Era d'en Pelat, etc.

festa-beata-2014-1

 

Nomenament d’Arxipreste
Una vegada més el rector de la nostra Parròquia, Mn. Josep Cerdà i Tomàs ha esta elegit com a Arxipreste del Pla. El nomenament signat pel Bisbe de Mallorca es feu efectiu poc abans de les festes de Nadal. El nostre arxiprestat  està format per tretze municipis i disset: la de la Immaculada Concepció i Beat Ramon Llull de Randa, Ntra. Sra. d’Atotxa d’Ariany, Ntra. Sra. de la Consolació de Porreres, Ntra. Sra. de la Salut de Maria de la Salut, Ntra. Sra. de Loreto de Lloret de Vistalegre, Sant Bartomeu de Montuïri, Sant Cosme i Sant Damià de Pina, Sant Cristòfol de Biniali, Sant Feliu de Llubí, Sant Joan Baptista de Sant Joan, Sant Pere de Petra, Sant Pere de Sencelles, Sant Pere i Sant Pau d’algaida, Santa Bàrbara de Vilafranca de Bonany, Santa Eugènia, Santa Maria de Costitx i Santa Maria de Sineu.

Les comunitats religioses que hi ha son les següents: de vida contemplativa hi ha un monestir de Franciscanes Concepcionistes a Sineu, comunitats d’homes a Sant Felip Neri de Porreres, Franciscans Fra Menors a Petra i Missioners dels Sagrats Cors a Sant Honorat del Puig de Randa. Comunitats de religioses de Germanes de la Caritat a Sencelles dues cases, a Porreres  i a Vilafranca, de Franciscanes Filles de la Misericòrdia a Pina i a Santa Eugènia. Darrerament hem vist tancar els convents de Sineu i Costitx.

D’ençà que sortí el darrer noticiari la vida de la nostra Parròquia s’ha marcat, principalment, per les celebracions de la Setmana Santa i el goig del temps pasqual.

Aquestes van començar el dia 24 de març, Diumenge del Ram, amb la benedicció de palmes i rams a la Capella del Convent de la Caritat, com és costum de cada any. La celebració va seguir amb la processó que rememora l’Entrada Triomfal de Jesús a Jerusalem i l’ofici del dia a l’Església Parroquial. El Tridu Pasqual va començar el Dijous Sant. A les vuit del vespre solemnement es va celebrar la Missa de la Santa Cena amb el lavatori de peus als nins i nines que aquest any han de rebre la Primera Comunió i en acabar la reserva del Santíssim a la Casa Santa o Monument. Val a dir que un any més aquest es va veure profusament adornat amb multitud de lliris blancs oferts, tots, per gent del nostre poble. Durant la nit d’aquest dia prengué protagonisme la Processó del Sant Crist de la Sang que va transcorre pels carrers del nostre poble, tot seguint l’itinerari marcat de les catorze estacions del Via Crucis i amb acompanyament de les confraries de l’Ecce-Homo, de la Mare de Déu dels Dolors i de Jesús de Nazaret, amb els seus respectius passos, la banda de tambors i bon nombre de gent. La implicació dels nostres agents de la Policia Local de Sencelles va ajudar a la bona organització d’aquesta i de totes les processons de la Setmana Santa. A les onze de la nit, amb tota puntualitat es va celebrar en el Monument una Hora Santa preparada, com cada any amb molt d’encert, per l’equip de catequistes de la nostra Parròquia.

038

ESGLÉSIA NOTÍCIA

La funció primordial d’una crònica i del cronista que la redacta és deixar constància d’aquells esdeveniments que hom considera dignes d’esser enregistrats en la memòria col·lectiva del poble. S’entén que es va redactant seguint un ordre temporal o cronològic de com han succeït els fets; la paraula crònica procedeix del llatí “chronica” i a la vegada aquesta té un antecedent etimològic en el concepte grec “Kronika biblios”, o sigui llibres que segueixen l’ordre del temps.

D’aquesta manera els nostres arxius i depòsits documentals s’enriqueixen amb reculls valuosíssims de cròniques que amb el temps s’han convertit en eina útil per a historiadors, sociòlegs, investigadors, etc. L’únic objecte que perseguim des de aquestes ratlles de crònica o noticiari parroquial és aquest mateix de deixar constància de l’activitat que és du a terme en el sí de l’Església local de Sencelles, activitat que és animada pels diversos grups de persones que l’integren, i que gràcies a Déu gaudeix de bona salut, tal com podeu constatar.

La vida parroquial a Sencelles, durant aquest darrers mesos ha vingut marcada fortament per la posada en marxa de la majoria de les seves activitats i grups, i per alguns canvis. A finals de setembre començaren les trobades dels distints grups de catequesis. Gràcies a un bon equip de catequistes a hores d’ara podem oferir-ne per infants de pre-comunió, comunió i post comunió, també de confirmació, post confirmació i familiar. També a partir del dia 4 d’octubre es reprengueren les visites als majors i malalts de Sencelles, que ho desitgen, i que demanen rebre la Comunió. Ja sabeu que sempre es pot demanar rebre aquesta visita comunicant-ho als nostres capellans o també en el Convent de la Caritat. A nivell de l’Arxiprestat del Pla, en el que pertany Sencelles i altres 16 parròquies, i que el nostre Rector, Mn. Josep Cerdà n’es l’arxipreste, el dia 5 del mateix va començar el curs amb les trobades i conferències mensuals en el Santuari de Consolació de Sant Joan. Els temes que es tracten enguany giraren entorn de la Fe, coincidint amb l’Any de la Fe, que l’actual Papa Benet XVI ha convocat amb motiu del cinquanta aniversari de l’obertura del Concili Vaticà II. Se’ns presenta un temps propici per “revisar, redescobrir, aprofundir i animar la nostre Fe, a vegades malmenada per les influències del mon actual”. L’obertura oficial a Mallorca, es dugué a terme el dia de la Mare de Déu del Pilar, a la Seu, la qual fou celebrada a Sencelles amb una repicada general de campanes.

Acomiadament del Bisbe Jesús

A la Seu de Mallorca, el passat 23 de setembre, a les 5 del capvespre, s’hi va celebrar una solemne Missa per acomiadar al que durant aquests darrers nou anys ha estat el nostre Bisbe, Don Jesús Murgui i Soriano, a hores d’ara ja Bisbe d’Oriola-Alacant. El nostre Temple principal s’omplí de gent, hi comparegué la major part del clergat mallorquí i bona representació de les autoritats civils i militars. De Sencelles hi va anar una representació de gent. Just en acabar la celebració el Bisbe, volent patentitzar el seu afecte per Mallorca va fer entrega d’alguns dels seus ornaments i objectes personals en el següents llocs: la creu pectoral que va usar aquests darrers anys al Santuari de la Mare de Déu de Lluc i tres solideus per el Sant Crist de la Sang, la Mare de Déu de la Salut i Santa Catarina Thomàs.

005

Mitra que va llegar a la Beata Francinaina el Bisbe Jesús Murgui

i que roman exposada a la Sala d'Exvots del Convent de la Caritat.

NOTICIARI DE LA PARRÒQUIA DE SANT PERE

L’arribada del bon temps normalment coincideix amb els moments propicis per a la festa i la celebració. Aquesta és la dinàmica que ha marcat la vida de la nostra Parròquia de Sant Pere durant aquests darrers mesos. Els actes i esdeveniments no han estat pocs, fet que demostra que l’Església local de Sencelles no passa per moments de desànim, si no més bé per moments ben vitencs.