NOTICIARI DE LA PARRÒQUIA DE SANT PERE

L’arribada del bon temps normalment coincideix amb els moments propicis per a la festa i la celebració. Aquesta és la dinàmica que ha marcat la vida de la nostra Parròquia de Sant Pere durant aquests darrers mesos. Els actes i esdeveniments no han estat pocs, fet que demostra que l’Església local de Sencelles no passa per moments de desànim, si no més bé per moments ben vitencs.

Entorn del Corpus

Tot coincidint amb el dia que la tradició de l'Església Catòlica té reservat a la solemnitat del Corpus Christi, la nit del dijous dia 30 de maig, Ruberts fou escenari d'una simpàtica festa eucarística. Això fou possible a que s'hi concentraren quasi un centenar de membres de diverses seccions de l'Adoració Nocturna de Mallorca. Hi foren ben representades les seccions de Palma, Sa Pobla, Felanitx i un bon nombre de ruberters i sencellers. 

La vigília fou presidida per Mn. Joan Pons, Consiliari Diocesà de l’Adoració Nocturna de Mallorca i va començar amb unes paraules de benvinguda, oració del Mes de Maria, exposició solemne del Santíssim i l'Ofici de Lectures propi de la festa del Corpus. Acte seguit es va organitzar una processó encapçalada per la creu, l'estendard de la Mare de Déu del Carme, la gent, les banderes de les seccions que hi eren presents i el Santíssim. Aquesta feu una estació a un altar que es va muntar davant l'antic Convent de la Caritat de Ruberts. Tot va acabar amb un refresc que havien preparat els adoradors i adoradores de Sencelles i tothom va rebre una estampa recordatori d'aquesta festa.

Dia 2 de juny a Sencelles el Corpus. Com en aquesta darrers anys la festa s’ha revestit d’una solemnitat inusitada i l’assistència a tornat esser molt considerable. Tot això son mostres que aquesta festa en el nostre poble viu moments de forta embranzida, a diferència d’altres on per desgràcia hi decau. Després de l’Ofici solemne en el que hi participaren tots els nins i nines que en el present any han celebrat la Primera Comunió, acompanyats dels seus pares i catequistes, s’organitzà la processó amb un ordre admirable. Durant tot el recorregut, un any més es pogueren contemplar les catifes de flors i l’enramellada que els veïns dels carrers de Son Arrom, Rector Molinas i de l’Església, cada any elaboren en obsequi a Jesús Eucaristia. Des de la Creu de s’Era d’en Pelat es tornaren a beneir tots els camps del terme de Sencelles i l’activitat que s’hi desenvolupa.

Dia 8 de juny el nombrós grup de persones que col·laboren amb els preparatius de la festa del Corpus i les enramellades dels carrers participaren d’una festa que organitzà la Parròquia per agrair-los la feina d’aquests darrers anys. A la Creu de s’Era d’En Pelat s’hi va fer una projecció de filmines que demostra el bon afer d’aquesta gent, gelatada amb coca i mistela per a tothom i es repartiren unes estampes commemoratives a tots els que s’hi feren presents.

I la nit del 15 al 16 de juny les diverses seccions actives de l’Adoració Nocturna de Mallorca s’aplegaren una vegada més per a la Vigília de les Espigues, enguany el lloc triat fou la Vila de Petra. La representació del nostre poble fou més bé minsa, però com no podia esser d’altre manera s’hi desplegà la bandera adoradora de Sencelles.

Aniversari del naixement de la Beata Francinaina

Tot celebrant el 232è aniversari del naixement de la Beata Francinaina, el dissabte dia 1 de juny, l’Associació Tia Xiroia va organitzar una de les seves trobades per pregar. Fou a la Capella del Convent de la Caritat, entorn del Sepulcre.

Peregrinació a Petra

Coincidint amb les celebracions que durant tot aquest any es duen a terme amb motiu del III Centenari del naixement del Beat Juníper Serra, el passat dia 9 de juny les parròquies de Sineu, Sencelles, Llubí Costitx, varem peregrinar fins a la seva vila natal de Petra. De Sencelles hi participaren una quarantena de persones, la sortida l’autocar fou a les 10 en punt de la Plaça. En arribar a Petra la primera aturada fou per visitar la Parròquia d’aquell poble, igual que la nostra també dedicada a l’Apòstol Sant Pere. Després la Plaça on l’any 1913, en motiu del II Centenari s’hi aixecà el monument al Pare Serra, allà ens hi ferem una fotografia de família. Seguirem en el Convent de Sant Bernadí, on forem rebuts per la comunitat franciscana de Fra Menors i el Pare Joan Martí, ens va adreçar unes paraules de benvinguda i d’explicació històrica del poble i dels llocs que visitàvem, així com també del Beat que veníem a honorar. En aquella mateixa església participàrem de la celebració de l’Eucaristia dominical. La següent visita en el Museu i Casa Natal de Fra Juníper i a migdia pujàrem al Santuari de Bonany. Després de saludar a la Mare de Déu amb el cant de la Salve i de venerar aquella Santa Figura, dinàrem en ambient fratern i d’alegria. Entorn de les cinc del capvespre, després d’un dia ben aprofitat, tothom va tornar als seus llocs d’orígen.

peregrinacio parroquial petra

Festa de Sant Pere, titular de la Parròquia de Sencelles

Dia 29 de juny ens vestíem altre vegada de festa solemne per celebrar al nostra titular, l’Apòstol Sant Pere, enguany tot commemorant els 775è aniversari de la fundació de la mateixa i de la Vila de Sencelles, l’any 1238. Tot i que a nivell local aquest esdeveniment no s’hagi celebrat, la nostra Parròquia no ha volgut desaprofitar l’avinentesa per donar-ne gràcies a Déu per tots aquests segles i anys que ens han congriat com el poble que avui som els sencellers.

A les 12 del migdia, per anunciar que aquella era una data memorable hi va haver una repicada general de campanes, s’endomassà la llotja de la Rectoria i per la megafonia de la Parròquia es va convidar a tothom a participar de la festa. A les 20:30 es va celebrar l’ofici solemne que va presidir el Sr. Rector, en el transcurs del qual foren venerades les relíquies de Sant Pere. Una vegada acabat tot ferem un senzill refresc per brufar al titular i donar-nos els molts anys.

L’agrupació Es Jonc es volgué associar a la festa oferint els seus balls animats pel novell grup senceller de musica nostrada “Qanarrussa”.

Aquest mateix dia el Sr. Bisbe de Mallorca Don Javier Salinas, acompanyat del Capítol de Canonges i del clergat de la Catedral va beneir a la Seu el memorial dels sants i beats mallorquins que durant un any es podrà contemplar a la capella que dona accés a la “Sagristia de Vermells”, just darrera l’antiga portalada del cor, obra de Juan de Sales. Es obra de Jaume Falconer i en ell hi està representada la nostra Beata Francinaina de Sencelles.

Excavacions arqueològiques a la Cova del Camp del Bisbe

En morir Mn. Bartomeu Oliver va llegar tots els seus bens per a la creació d’una fundació que a Sencelles vetllés per a la promoció de la nostra Cultura, del nostre Patrimoni i de la nostra Llengua, avui tan malmenada pels polítics de torn.

Entre aquestes propietats s’hi troba el Camp del Bisbe, a la Volta del Bisbe, on s’hi localitza una cova prehistòrica. A principis del mes de juny s’iniciaren les tasques de la primera fase d’excavació amb el patrocini de la mateixa Fundació i de l’Ajuntament de Sencelles i s’han dut a terme sota la direcció de l’equip d’arqueòlegs format per Lua Valenzuela, Miquel Abraham i Beatriz Palomares.

El dia 30 de juny es va presentar al poble la tasca feta fins ara i es mostraren moltes de les troballes localitzades en el jaciment. Aquestes, en paraules dels mateixos arqueòlegs, corresponen a diverses tipologies i cronologia. Amb una intervenció prèvia als estudis de laboratori i a partir de les restes de ceràmica localitzades, s’ha pogut constatar que hi va haver activitat des de l’etapa del Bronze mig (1500 a.C.) fins a l’època Post-talaiòtica. Les tasques d’excavació es reprendran en una propera campanya que ja s’està preparant.

Cova camp bisbe

Donacions d’ornaments a la Parròquia

Darrerrament dues donacions particulars d’ornaments litúrgics han fet augmentar amb consideració la robaria de la nostra sagristia. El primer lot format per vàries casulles “de guiterra”, dues albes de randes, dos roquets i un calze de plata que podem datar del segle XIX, ho hem d’agrair a la Sra. Agnès Aloy Vich, vda. de Pastor, de Cas Vicari Aloy. L’altre lot, format per nou casulles “de guiterra”, és gentilesa de la Sra. Àngela Morey Llabrés, de Can Ramon.

Creu d’Es Rafal

El 16 de juliol fou el dia elegit per inaugurar i beneir la Creu d’Es Rafal, recentment restaurada. Recordem que aquesta creu de terme dia 5 de novembre de 2012 va caure i ha estat objecte d’una acurada reconstrucció i restauració que ha costat a l’Ajuntament de Sencelles uns 5000 euros. A les 20h. es concentraren en aquell lloc més d’un centenar de veïns i veïnes que amb molta alegria volien participar de la festa. S’hi feu present el Sr. Joan Carles Verd, Batle de Sencelles qui va explicar a tots els presents el procés que s’ha seguit durant tot aquest temps d’intervenció. Acte seguit el Sr. Rector va procedir a celebrar el cerimonial de benedicció. L’acte va acabar amb un refresc que va preparar el mateix veïnatge. L’endemà els diaris de Mallorca es feren ressò de la noticia.

benediccio creu rafal

Festa de la Mare de Déu del Carme i benedicció de les campanes de Ruberts

El mateix dia, ell llogaret de Ruberts solemnitzava la festa de la seva patrona i titular de l’oratori, la Mare de Déu del Carme. A les 21h., la plaça del lloc s’omplia de gent que venia per assistir a l’ofici solemne, que va presidir el Sr. Rector. El Sr. Batle de Sencelles, acompanyat d’una comissió de regidors, ocuparen llocs de preferència. El cor parroquial va intercalar durant la Missa.

En el moment de l’Oferta, com mana la tradició, tots els ruberters i presents passaren a besar mans a la Mare de Déu.

Una vegada que acabà l’Ofici, en processó, fou trasllada la imatge de la Mare de Déu del Carme fins a Son Jordà, amb l’objectiu de verificar la benedicció del campanaret i les campanes de l’església de Ruberts, recentment restaurades. Una vegada que foren beneïdes començaren a repicar per primera vegada.

La festa patronal de Ruberts va acabar amb ball de pagès i sopar de coca dolça i salada per tothom. Durant la vetllada el campanaret va romandre il·luminat per focus i es feren rifes per recaptar fons per les despeses de la restauració. El cost total ha estat de 9.500 euros, dels que 3000 encara queden pendents de pagar. A les acaballes de l’estiu a Ruberts s’hi organitzarà un sopar a la fresca per seguir captant per aquest objectiu.

Festa mare deu carme ruberts

Visita a Sencelles d’un grup de gent de Catània

A principis del mes d’agost arribaren a Mallorca, disposats a passar les vacances d’estiu, els membres de tres famílies naturals de la ciutat de Catània, de l’illa italiana de Sicília, hostatjant-se a un hotel del Port de Pollença. Quan, a traves d’internet, tingueren coneixement de que el poble de Sencelles venera amb honors de Patrona a la seva compatrícia, la màrtir Santa Àgueda, no dubtaren que havien de venir fins aquí per conèixer aquest poble i poder-la venerar. Ens visitaren el passat dia 10 d’agost. Quedaren meravellats de la bellesa de la nostra església parroquial, de la capella aixecada en honor de la Patrona i de la imatge que la representa. Després els vam fer passar a la Sagristia, per venerar també, la seva imatge reliquiari. Foren obsequiats amb moltes d’estampes de Santa Àgueda, amb goigs i amb un exemplar del monogràfic que la Revista Sa Sella l’hi va dedicar fa dos anys. Ells ens deixaren un donatiu en metàl·lic per cera per cremar a l’altar de la nostra Patrona.

Préstec de peces per a una exposició

Dia 11 d’agost, festa de Santa Clara, patrona de l’ordre de les monges caputxines, en el seu monestir de Ciutat hi fou inaugurada, com cada any, una exposició dedicada a la Mare de Déu d’Agost i la tradició mallorquina de muntar els seus llits. Per aquesta mostra que ha comissariat Aina Pasqual i Jaume Llabrés, la nostra Parròquia de Sencelles va prestar algunes peces del nostre fons patrimonial: les dues ombrel·les emprades antigament per els viàtics i les estrema-uncions, la blanca i la vermella, el cor de vellut i argent del segle XVIII que servia per aquests mateixos afers i per segon any consecutiu, el llitet de la Mare de Déu Morta de l’Església de Ruberts. També s’hi mostrava una fotografia del muntatge antic del llit de Sencelles, feta en els anys cinquanta i que forma part de l’àlbum de Jeroni Juan.

Festa de la Mare de Déu d’Agost

Enmig d’un completíssim programa de festes preparat pel nostre Ajuntament de Sencelles per la Mare de Déu d’Agost, en el que hi ha tingut cabuda tota casta d’actes culturals, lúdics, musicals, esportius, etc. la nostra Parròquia va celebrar amb molt de goig la festa més gran de qualsevol cristià, la celebració de l’Eucaristia. L’Ofici en honor de la Mare de Déu Assumpta al Cel va reunir a un nombrosíssim estol de fidels que ompliren de gom en gom la nostra església parroquial. Enguany fou convidat a presidir i a predicar Monsenyor Don Antoni Burguera i Cabrer, Capellà de Sa Santedat el Papa, secretari particular del Sr. Bisbe de Mallorca i capellà del Convent de les Carmelites Descalces de Palma. Amb ell concelebraren el nostre Rector i Arxiprest, el nostre Vicari i Mn. Pau Sans, sacerdot senceller resident a Nueva York i que passa entre nosaltres un temps de merescudes vacances. La Coral Sor Francinaina una vegada més acompanyà amb els cants i l’agrupació Es Jonc animà el Ball de l’Oferta. Les nostres primeres autoritats de la Vila ocuparen llocs de preferència.

Com mana la tradició i no podia esser d’altre manera, al bell mig de l’església hi fou vestit un any més el Llit de la Mare de Déu, enramellat amb tota sort de cossiols d’alfabeguera, bellveures i coleus. El de Sencelles, un any més ha entrat a formar part del circuit de llits de la Mare de Déu que la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca proposa que siguin visitats durant aquestes festes d’Agost a Mallorca.

Jordi Llabrés i Sans, cronista de la Parròquia de Sencelles.


We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.