La vida parroquial a Sencelles, durant aquest darrers mesos ha vingut marcada fortament per la posada en marxa de la majoria de les seves activitats i grups, i per alguns canvis. A finals de setembre començaren les trobades dels distints grups de catequesis. Gràcies a un bon equip de catequistes a hores d’ara podem oferir-ne per infants de pre-comunió, comunió i post comunió, també de confirmació, post confirmació i familiar. També a partir del dia 4 d’octubre es reprengueren les visites als majors i malalts de Sencelles, que ho desitgen, i que demanen rebre la Comunió. Ja sabeu que sempre es pot demanar rebre aquesta visita comunicant-ho als nostres capellans o també en el Convent de la Caritat. A nivell de l’Arxiprestat del Pla, en el que pertany Sencelles i altres 16 parròquies, i que el nostre Rector, Mn. Josep Cerdà n’es l’arxipreste, el dia 5 del mateix va començar el curs amb les trobades i conferències mensuals en el Santuari de Consolació de Sant Joan. Els temes que es tracten enguany giraren entorn de la Fe, coincidint amb l’Any de la Fe, que l’actual Papa Benet XVI ha convocat amb motiu del cinquanta aniversari de l’obertura del Concili Vaticà II. Se’ns presenta un temps propici per “revisar, redescobrir, aprofundir i animar la nostre Fe, a vegades malmenada per les influències del mon actual”. L’obertura oficial a Mallorca, es dugué a terme el dia de la Mare de Déu del Pilar, a la Seu, la qual fou celebrada a Sencelles amb una repicada general de campanes.

Acomiadament del Bisbe Jesús

A la Seu de Mallorca, el passat 23 de setembre, a les 5 del capvespre, s’hi va celebrar una solemne Missa per acomiadar al que durant aquests darrers nou anys ha estat el nostre Bisbe, Don Jesús Murgui i Soriano, a hores d’ara ja Bisbe d’Oriola-Alacant. El nostre Temple principal s’omplí de gent, hi comparegué la major part del clergat mallorquí i bona representació de les autoritats civils i militars. De Sencelles hi va anar una representació de gent. Just en acabar la celebració el Bisbe, volent patentitzar el seu afecte per Mallorca va fer entrega d’alguns dels seus ornaments i objectes personals en el següents llocs: la creu pectoral que va usar aquests darrers anys al Santuari de la Mare de Déu de Lluc i tres solideus per el Sant Crist de la Sang, la Mare de Déu de la Salut i Santa Catarina Thomàs.

005

Mitra que va llegar a la Beata Francinaina el Bisbe Jesús Murgui

i que roman exposada a la Sala d'Exvots del Convent de la Caritat.

A l’oratori del Palau Episcopal hi va llegar una reproducció del Sant Calze que es conserva a la Catedral Metropolitana de València que l’hi havia regalat el Cardenal Agustí García-Gasco. A la Beata Francinaina de Sencelles la va voler distingir amb la seva mitra, com una mostra més de la gran devoció que sempre l’hi ha tingut i l’estima envers el nostre poble, demostrada amb tantes ocasions i amb tants de fets.

El dia 1 d’octubre següent, coincidint amb l’aniversari de la Beatificació de Sor Francinaina, el que fins ara havia estat Vicari General M.I.D. Rafel Umbert, vingué al Convent de la Caritat per fer entrega a la comunitat de la mitra, la qual resta exposada a la Sala d’Exvots.

Recés de terciaris franciscans a Ruberts

Del 5 al 7 d’octubre, coincidint amb la festa de Sant Francesc d’Assis, el lloc de Ruberts va acollir un encontre i recés per els membres de la fraternitat dels terciaris franciscans seglars, del Convent dels Pares Caputxins de Palma, a Ruberts.

Solemnitat de Tots Sants i commemoració dels Fidels Difunts

Amb les celebracions de costum, el passat dia 1 de novembre vam celebrar la solemnitat de Tots Sants. Una vegada més, el cementeri de Sencelles s’omplí de gom en gom per la Missa del capvespre, així com s’ha notat durant aquests darrers anys. El dia 2, al vespre, celebrarem un solemne funeral en sufragi de tots els difunts de la nostra Parròquia, especialment els 23 que ens han deixat durant aquests darrers dotze mesos. Per cada un d’ells s’encengué un ciri que després els propis familiars pogueren emportar-se a casa seva o deixaren a la Capella del Sant Crist de les Ànimes.

Ordenació i inici del ministeri del nou Vicari parroquial

Com ja havíem anunciat en el darrer noticiari el Pare Jaume Ripoll i Janer, de la Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri de Ciutat, és el nostre nou Vicari. Mn. Jaume Seguí es va acomiadar de Sencelles el dia 27 d’octubre, amb una celebració de l’Eucaristia molt emotiva i plena d’agraïment envers els anys que ha dedicat a la nostre Parròquia i al poble.

073

Després de la seva ordenació sacerdotal, el nostre nou vicari P. Jaume Ripoll, C.O.,

va celebrar la seva Missa nova a l'Església de Sant Felip Neri de Ciutat.

085

El dissabte dia 3 de novembre la Seu fou el lloc que va acollir la multitudinària ordenació sacerdotal del P. Ripoll i d’altres quatre companys preveres. Va presidir la celebració l’Excm. i Rvdm. Don Jesús Murgui Soriano, Bisbe d’Oriola-Alacant que vingué a Mallorca, expressament. De Sencelles s’hi feu present un nombrós grup de persones, molts hi anaren amb l’autocar que s’havia contractat aposta i d’altres amb els propis cotxes. Després de l’Ordenació poguérem saludar als nous sacerdots en els Jardins del Palau Episcopal on s’hi serví un bon refresc.

Un dia després el “Misacantano” Pare Jaume Ripoll va dir la Missa Nova a l’Església de Sant Felip Neri de Palma i el dimecres dia 6 la va celebrar per primera vegada a Sencelles, a la Capella del Convent de la Caritat.

Càritas Parroquial

Dia 10 de novembre, les que formen el nostre grup de Càritas Parroquial participaren a Binissalem de l’inici d’un procés assembleari a nivell diocesà, que durarà dos anys, sota el lema Càritas compromís transformador. Va dirigir la ponència d’aquell dia titulada Cáritas, artesanos de la esperanza el Sr. Sebastián Mora Rosado, de Madrid, secretari general de Càritas Espanyola.

Nomenament del nou Bisbe de Mallorca

Dia 16 de novembre, a les 12 del migdia i a la Casa de l’Església, a Palma, sortia el comunicat de la Nunciatura Apostòlica d’Espanya, en que es feia a saber que el Papa Benet XVI havia nomenat nou Bisbe de Mallorca Monsenyor Xavier Salinas i Viñals, que des de 1997 ha estat Bisbe de Tortosa. La noticia fou rebuda amb alegria general a tots els nivells. Automàticament les campanes de la Catedral començaren a repicar i seguidament ho feien les de totes les esglésies parroquials i conventuals de la Diòcesis. Les de Sencelles, començaren el seu particular repic a les 12:30, i a la Missa del vespre sen va donar gràcies a Déu.

La pressa de possessió de la seva nova Seu, serà el proper dia 12 de gener.

javier-salinas

A partir d'aquest mes de gener el nou Bisbe de Mallorca serà Monsenyor Xavier Salinas.

Festa de Santa Cecilia i 25 Aniversari de la Coral Sor Francinaina

Com no podria ser d’altre manera la nostra Parròquia celebra i s’uneix al goig d’un grup de Sencelles que enguany celebra els seus primers 25 anys de fundació i amb el que sempre s’ha sentit molt unit, la Coral Sor Francinaina. El passat dia 24 de novembre vam celebrar una solemne festa en honor de Santa Cecília, patrona dels que es dediquen a l’art de la música. Després de la Missa sabatina es dugué a terme un magnífic concert de commemoració. L’església parroquial s’omplí de gent, desitjosa de gaudir de l’acte. Ocuparen llocs de preferència una representació de les autoritats municipals, el nostre Rector i Mn. Simó Garau, Rector d’Inca, que fou l’impulsor d’aquesta agrupació coral.

Després del repertori musical, vingueren les intervencions per felicitar als components. En primer lloc, prengué la paraula el Sr. Joan Carles Verd, Batle de Sencelles que parlà en nom de l’Ajuntament i del poble, i els feu entrega d’un quadre pintat per la Sra. Gina Mayrata de Biniali. Després va parlar Jordi Llabrés en nom de la Parròquia i Mn. Josep Cerdà va entregar-los un altre quadre de Santa Cecilia, que porta unes paraules de reconeixement i agraïment envers la Coral.

Restauració i benedicció de la Creu d’Es Rafal

Com molts recordaran el passat dia 5 de novembre, entorn de les 4 del capvespre, uns al·lots, jugant, varen tomar la creu de terme dita d’Es Rafal, que va quedar esbocinada. Ràpidament la Policia Local i la Brigada Municipal van procedir a retirar-la. També, sense esperar, l’Ajuntament va encomanar la restauració i fou tal la bona diligència de tots, que en menys d’un mes ja estava refeta i es pogué beneir. La benedicció es dugué a terme a la Parròquia després de la Missa del dia 24 de novembre. Ara s’esperen els permisos pertinents de Patrimoni perquè la creu pugui esser restituïda al seu lloc.

Solemnitat de la Puríssima i col·lecta per Lluc

El camí que ens condueix a les grans festes de Nadal ve marcat per la solemnitat de la Inmaculada Concepció, que a més és la patrona de tota la Diòcesis de Mallorca. La missa de la vigília la vam celebrar a la Capella de la Caritat i tinguérem bona ocasió per donar gràcies a Déu pel 161 aniversari de la fundació del convent, per part de la nostra Beata Francinaina l’any 1851.

040

Per la festa de la Puríssima a la nostra Parròquia s'hi dugué a terme la nostra particular col·lecta

a benefici de la restauració del Santuari de la Mare de Déu de Lluc.

Les misses del dia foren a la Parròquia. No cal dir que la Capella de la Puríssima lluïa engalanada, mercès a les seves capelleres. La col·lecta de totes les misses d’aquesta festa anaren destinades a la restauració del Santuari de la Mare de Déu de Lluc, que el passat dia 12 de setembre s’endugué una gran malmenada a causa d’un cap de fibló. Per aquest motiu a l’altar major de la nostra Parròquia s’hi col·locà la figura de la Moreneta, adornada amb la bandera i escut del seu santuari. El primer en fer el seu donatiu personal fou el Sr. Joan Carles Verd, Batle de Sencelles, el qual va cedir a la Mare de Déu, mentres va estar exposada, la seva Vara de Batllia, en recordança de que Ella té el títol d’Alcaldessa Honorària de Sencelles.

Fent camí cap a Nadal

I mentre tothom es prepara per les festes entranyables del Nadal, des de la Parròquia també fem lo propi. A hores d’ara ja estan exposats a tots els negocis, botigues i comerços de Sencelles els cartells per les Matines. Enguany amb la fotografia d’una figura de la Sibil·la, obra de l’artista senceller Joan Guerra.

Tots i totes esteu ben convidats a participar de les nostres solemnes Matines de la nit sublim de Nadal, seran com cada any a les 11 del vespre i contarem amb les tradicions pròpies d’aquesta festa, com ara el cant de la Sibil·la i de l’Anunci de l’Àngel, el Sermó de la Calenda, nadales, etc. Que passeu unes bones i santes festes de Nadal.  

Jordi Llabrés Sans