Segurament una part dels lectors heu identificat la jerarquia d´aquestes paraules que un temps no tan llunyà eren habituals a fora vila. Queden més qualificatius com senyor, senyora, mestre, mestressa, mossèn,…. que queden pendents per un altre article.

Diu una cançó popular mallorquina que “si és senyor que duga guants; i si és amo, mocador; i si és fill de conrador, que tenga calls per ses mans”.

Però qui era cadascú d´ells i quin paper jugaven dins la fora vila d´aquells anys que no obliden era la base de l’economia i de la societat i que, tot sigui dit, estava molt jerarquitzada.

Amo era aquell home que cultivava una possessió rústica i que pagava renda al propietari. Per tant el senyor era el propietari de la possessió i en realitat l´amo no era més que aquell que la tenia arrendada. Els senyors cobraven dels amos la renda de la terra i al mateix temps controlaven els dos productes bàsics de l´economia de l´illa: es blat i s´oli. Curiosament, aquest qualificatiu se seguia emprant inclús quan l´amo ja no la tenia llogada i, moltes vegades, hem conegut com ha perviscut durant generacions dins el malnom d´una persona (es fill de l´amo de Son Bordils o es net de l´amo de Sa Porrassa). Els més antics tenien molt clar si aquell o altre era descendent d´amos o de senyors. Avui ens pot parèixer ridícul, però un temps era molt important i molt clarificador del que ara diem status social.

No oblidem que els que podíem qualificar com a pagesos, que no eren sinó petits propietaris d´unes quantes quarterades de terra, intentaven sobreviure amb el que conraven. De fet moltes vegades, principalment els anys en que la collita era magre, era habitual perdre les seves terres i automàticament passaven a ser jornalers dels grans propietaris.

amo i madona

Com que habitualment el senyor de la possessió no hi vivia, qui realment manava era l´amo. Així trobem al refranyer popular dites com: “qui és amo, governa”, “a on està l´amo, no està Déu” o “fes lo que l´amo et mana, i menjaràs en sa taula”.

Sa madona sens dubte era una peça clau. Curiosament diu Alcover que era un tractament equivalent a senyora i que s´aplicava a dones d´alta categoria. Igualment es deia de la muller d´un amo de possessió. Tractament que ens encaixa més dins aquest tema que ens ocupa. Observem que sempre va precedit de l´article, parlem de “sa” madona. De fet el vocable madona o madò sense article vol mostrar una modesta posició econòmica enfront del sonor sa madona. Del refranyer popular recollim: “val més dir madona mengem, que senyora dejunem” o “sa madona d´aquest lloc sempre va portes obertes; i carrega la gent d´ofertes, promet molt i ateny poc” o “som anat en es Rafal, Joan, i no hi ha madona; una casa sense dona és pitjor que un hospital”.

Es majoral dins el context que estam parlant era el principal dels jornalers, pastors, mossos o criats i era l´encarregat de governar-los en representació del propietari de la terra o de la possessió. En rigor vendria ser el cap del personal que feia feina a la finca. Al femení majorala era la dona que dirigia un grup de treballadores en referència als treballs agrícoles. Per tant a nivell jeràrquic estava per davall l´amo i segurament responia directament al senyor ja que era el responsable de tota la gent que feia feina a la possessió.

No hi ha que confondre majoral amb majordom. Majordom, figura habitual també a les possessions i cases dels senyors era el criat principal i per tant a les ordes des majoral.

I arribem al mosso. En realitat no era sinó l´home llogat per fer una feina, a vegades es sinònim de criat. Quan el mosso era molt jove era anomenat mosset i es deia d´aquell que entrava a fer feina per aprendre un ofici. Els mossos eren lo que avui diríem sa tropa i en funció del que feien hi havia una classificació que seguint a Alcover podem enumerar com: el mosso de peu: criat que acompanyava el senyor que anava colcant amb el cavall i el mosso, com no, a peu; mosso de cego: criat que acompanyava un cec; mosso de mules,: encarregat de les mules; mosso de tafona: criat a les ordes del tafoner; mosso de cuina: criat del cuiner en les feines menys delicades com escurar, eixugar plats,…; mosso de pastor o de porquer: ajudava al pastor o porquer a guardar els animals; mosso de cafè: el que servia les taules en una taverna o cafè; mosso d´aixada: el llogat només per cavar; i així hi havia tants de mossos com feines puguem trobar a la possessió, a la terra o al concret ofici on feien feina.

El refranyer com es bo de fer imaginar-se es molt ric referint-se als mossos tenim: “més val amo de poc que mosso de molt”; “més val esser un petit amo que un valent mosso”; “qui té mossos i no els veu, se fa pobre i no s´ho creu”; “el mosso peresós, per un pas ne dona dos”; “el mosso que és ben criat, calla si no és preguntat” o “mosso que en el treball va al foc, no el tingui sinó un badoc”.

Com veis ens trobem amb un vocabulari molt ric, que per desgràcia es va perdent i que moltes vegades l’emprem de manera inadequada. El que és cert es que temps enrere la gent es fixava molt amb la funció que tenia cadascú i el lloc que ocupava dins la societat, que com he dit abans no oblidem que era molt classista.

 

Toni Vallés Perelló.


We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.