Articles variats de contingut divers i que normalment no estan relacionats amb Sencelles

Recull d'entrevistes fetes per na Jane Sutcliffe a estrangers d'arreu del món que han vengut a viure a Sencelles.