logo SaSella teula 120

Logo 40 anys 160px

LogoAPFM 140

logo Política Linguistica 160px

Els articles d’aquesta revista expressen únicament l’opinió dels propis autors.

Redacció:

En Barramot

Joan Bover i Serra

Xiscu Cardona

Joan Florit i Horrach

Joana Ferragut i Fiol

Martí Garrit

Jordi Llabrés i Sans

Miranda Miret i Mairata

Guillem Mut i Llabrés

Jaume Perelló Llabrés

Toni Vallés i Perelló

Maria Vich i Cirer

Guillem Zuazaga i Llabrés

Margalida Zuazaga i Vich

Entitats col·laboradores:

Biblioteca Municipal

Escoleta Els Molins

Ajuntament de Sencelles


Edita: Centre Cultural de Sencelles des de 1983

facebook sasella 120

twitter sasella

Instagram logo 80

sasella promo 240

________________

Col·laboren

Fundació Mn. Bartomeu Oliver

Fundacio mn-bartomeu-oliver-120px

Biblioteca municipal

biblioteca municipal

Ajuntament de Sencelles

escut sencelles

Escoleta Els Molins

escoleta els molins LR