Sa Sella, núm. 00

Any 1983; mes de gener. 

 

Sa Sella, núm. 01

Any 1983; mes d'abril. 

 

Sa Sella, núm. 02

Any 1983; mes de juliol. 

 

Sa Sella, núm. 03

Any 1983; Octubre

 

 sa sella 04 100pxSa Sella, núm. 04

Any 1985 ;
Gener

 

Sa Sella, núm. 05

Any 1985; mes de febrer. 

 

Sa Sella, núm. 06

Any 1985; mes de març. 

 

Sa Sella, núm. 07

Any 1985; mes d'abril. 

 

Sa Sella, núm. 09

Any 1988; mes de juliol. 

 

Sa Sella, núm. 08

Any 1988; mes de maig. 

 

Sa Sella, núm. 10

Any 1988; mes de setembre. 

 

Sa Sella, núm. 11

Any 1988; mes de novembre. 

 

Sa Sella, núm. 12

Any 1989; mes de gener. 

 

Sa Sella, núm. 13

Any 1989; mes de març. 

 

Sa Sella, núm. 14

Any 1989; mes de juny. 

 

Sa Sella, núm. 15

Any 1989; mes de setembre. 

 

Sa Sella, núm. 16

Any 1990; mes de gener. 

 

Sa Sella, núm. 17

Any 1990; mes d'abril. 

 

Sa Sella, núm. 18

Any 1990; mes de juny. 

 

Sa Sella, núm. 19

Any 1990; mes d'agost. 

 

Sa Sella, núm. 20

Any 1990; mes de desembre. 

 

Sa Sella, núm. 21

Any 1991; mes de maig. 

 

Sa Sella, núm. 22

Any 1991; mes de juliol. 

 

Sa Sella, núm. 23

Any 1991; mes d'agost. 

 

Sa Sella, núm. 24

Any 1991; mes de desembre. 

 

Sa Sella, núm. 25

Any 1992; mes de gener. 

 

Sa Sella, núm. 26

Any 1992; mes de abril. 

 

Sa Sella, núm. 27

Any 1992; mes de juliol. 

 

Sa Sella, núm. 28

Any 1992; mes d'octubre. 

 

Sa Sella, núm. 29

Any 1993; mes de gener. 

 

Sa Sella, núm. 30

Any 1993; mes d'abril. 

 

Sa Sella, núm. 31

Any 1993; mes de setembre. 

 

Sa Sella, núm. 32

Any 1993; mes de desembre. 

 

Sa Sella, núm. 33

Any 1994; mes de març. 

 

Sa Sella, núm. 34

Any 1994; mes d'abril. 

 

Sa Sella, núm. 35

Any 1994; mes de juny. 


 

Sa Sella, núm. 36

Any 1994; mes d'agost. 

 

Sa Sella, núm. 37

Any 1994; mes de novembre. 

 

Sa Sella, núm. 38

Any 1995; mes de gener. 

 

Sa Sella, núm. 39

Any 1995; mes d'abril. 

 

Sa Sella, núm. 40

Any 1995; mes de juny. 

 

Sa Sella, núm. 41

Any 1995; mes de setembre. 

 

Sa Sella, núm. 42

Any 1995; mes de novembre. 

 

Sa Sella, núm. 43

Any 1996; mes de gener. 

 

Sa Sella, núm. 44

Any 1996; mes d'abril. 

 

Sa Sella, núm. 45

Any 1996; mes de juliol. 

 

Sa Sella, núm. 46

Any 1996; mes de setembre. 

 

Sa Sella, núm. 47

Any 1996; mes de novembre. 

 

Sa Sella, núm. 48

Any 1997; mes de gener. 

 

Sa Sella, núm. 49

Any 1997; mes de març. 

 

Sa Sella, núm. 50

Any 1997; mes de juny.