A partir del proper dilluns dia 24 de setembre l’Ajuntament de Sencelles ampliarà el seu horari d’atenció al públic per tal de millorar el servei prestat als ciutadans. El canvi substancial es notarà sobretot els dilluns ja que les oficines romandran obertes de les 8.00 a les 19.00 hores de manera ininterrompuda.
L’ampliació de jornada, en compliment del RD 20/2011 de 30 de desembre i en consonància amb el Decret de la CAIB, suposa també l’ampliació de l’atenció al públic tots els matins de 8.00 a 15.00 hores de dimarts a divendres.
El Batle, Joan Carles Verd, considera que aquesta ampliació d’horaris és molt positiva ja que permetrà als ciutadans compaginar millor la seva vida laboral amb la realització dels tràmits relacionats amb l’administració local. També vol fer públic el seu reconeixement a tot el personal de les oficines municipals per la bona disposició demostrada a l’hora d’establir aquests canvis en la seva jornada de feina.