Els treballs a la Cova del Camp del Bisbe (Sencelles) s'iniciaren l'any 2013 amb el suport i finançament de l'Ajuntament de Sencelles i la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver, propietària de la finca on es troba la cova. Durant aquella primera campanya es dugueren a terme treballs de desempedregament, desbrossament i neteja de l'interior de la cova i de la finca. Aquesta intervenció tenia com a objectiu l'adequació d'aquests espais amb la intenció de què fos el punt d'inici de la Ruta Arqueològica Sencelles-Costitx, inaugurada aquell mateix any per l'Ajuntament de Sencelles.

cova1
cova2

Exterior de la cova abans d'iniciar els treballs l'any 2013

i al final de la campanya de 2015

A mesura que es despedregava i netejava l'interior de la cova, sortien a la llum fragments de ceràmica prehistòrica i restes humanes corresponents a l'època Naviforme (1600-900 A.C.)que indicaven que s'havia emprat com a necròpolis durant aquell mateix període. Aquesta troballa ens va permetre constatar que la freqüentació d'aquesta cavitat per part dels humans s'havia iniciat abans del que es pensava, ja que havia estat catalogada anys anteriors com d'època talaiòtica (900-550 A.C.).

La importància de la campanya del 2013 fou, principalment, la constatació de la pervivència de nivells arqueològics d'època prehistòrica i que encara quedava, sota tota la brutor, la terra i les pedres, molta informació que romania amagada.

Per situar la importància d'aquesta troballa, cal dir que abans no s'havia excavat a la zona un jaciment arqueològic d'aquesta cronologia, és a dir, de l'època dels poblats de navetes. La majoria d'intervencions arqueològiques al Pla s'havien centrat en l'estudi de l'època talaiòtica, amb l'exemple de les excavacions de J. Colominas a Es Velar o de J. Aramburu a Cascanar i Son Freden el cas concret de Sencelles. Així doncs, l'estudi d'aquesta necròpolis és clau per conèixerels primers grups humans que varen construir poblats estables al Pla durant el IIn mil·lenni A.C.

cova3
Arqueòlegs i voluntaris excavant l'interior de la cova

Valorada aquesta rellevància i gràcies a la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sencelles i la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver, decidírem iniciar un projecte d'intervencions arqueològiques de 5 anys (2014 a 2018) que ens permetés excavar i adequar el jaciment i el seu entorn per poder gaudir d'un espai tan especial per la nostra Història com a poble. El nou projecte va ser recolzat i finançat per l’Ajuntament de Sencelles i el Consell de Mallorca.

L'any 2014 s'inicià, doncs, una nova campanya d'excavacions que tenia com a objectiu principal excavar tot l'interior de la cova fins arribar a la roca mare. Durant aquest any seguírem recuperant restes humanes i dels objectes que formaven part dels aixovars funeraris que acompanyaven els difunts en època Naviforme. Entre aquests objectes cal destacar la presència de més d'un centenar de botons que devien formar part de les mortalles o sudaris amb què es cobrien els cossos. El més remarcable i novedós en el context de la prehistòria balear, és que la gran part dels botons havien estat fets amb ivori d'elefant africà, una matèria primera sens dubte prou exòtica que situa el que ara anomenem Sencelles en el mapa dels intercanvis a llarga distància fa més de 3.000 anys.

cova4

Imatges d'un dels botons abans i després de la restauració

(Restauradora: M. Magdalena Escalas)

Durant aquesta campanya també vàrem trobar una gran quantitat de granes de cereal i de fabàcies que s'havien carbonitzat a causa d'un incendi. Inicialment pensàrem que després d'un primer ús com a cova funerària en època Naviforme, l'espai es va reutilitzar en època Talaiòtica com a magatzem o graner. No obstant això, les recents datacions de Carboni 14 de les granes ens diuen que aquestes varen ser dipositades a la cova quan aquesta encara era emprada com a recinte funerari. És a dir, que possiblement entre les ofrenes alimentàries amb què es dipositava els difunts, trobem per primera vegada cereals i faves en abundància.

cova15

Recipients d'època naviforme (1), posttalaiòtica (2)

i islàmica (3) trobats el 2013 i el 2014.

Després del seu ús com a cova funerària en temps pretalaiòtics, tenim constància de què la cova va continuar sent freqüentada durant tot el Ier mil·lenni AC, en època islàmica i fins a l'actualitat.

Durant la campanya de 2015, paral·lelament als treballs de laboratori, vàrem centrar les excavacions a l'àrea exterior de la cova amb l'objectiu de documentar possibles activitats realitzades en època prehistòrica i de recuperar l'aspecte de l'entrada original a la cavitat.

cova5

Imatge d'una grua ploma traslladant un dels grans blocs de pedra

que sepultaven els nivells arqueològics

Aquesta intervenció, però, ens va sorprendre novament amb el descobriment d'una nova entrada, a través d'un arc, a dues sales de les quals no es tenia coneixement. El fet que es trobés oculta davall grans quantitats de pedra ha fet que el seu interior no hagi estat alterat en les darreres dècades. Després de prospectar l'interior de les sales i documentar-les, l'accés fou novament tapat fins a l'espera de noves intervencions arqueològiques i per tal de salvaguardar la seva conservació.

cova6
Paredat de l'accés a les dues noves sales en finalitzar la campanya de 2015.
cova7
Arc d'accés de la primera a la segona sala.

Divulgació

A més de les feines de camp i de laboratori que duim realitzant aquests 3 anys, no hem volgut deixar de banda la part més social de la nostra feina: la divulgació del coneixement entre els adults i els menuts del poble. És per això que, com cada any, aquest 2015 vàrem realitzar la jornada de portes obertes un cop acabada la campanya on explicarem les novetats in situ.

cova9
Jornada de portes obertes 2015

Però la novetat en aquesta línia va ser la posada en marxa del Programa d'activitats 2015 per tal de divulgar el coneixement que tenim sobre la cova i sobre la Prehistòria de Mallorca en general. Així, diferents arqueòlegs ens visitaren per xerrar de tots els jaciments prehistòrics que han estat excavats a Sencelles. També es realitzaren diferents activitats destinades als més joves, algunes d'elles directament en els jaciments arqueològics i és que hem d'aprendre des de ben petits a respectar-los i a fer-ne un bon ús perquè aquests espais són i han de ser per a tothom.

cova10

cova11

Taller de restauració i laboratori de fauna prehistòrica
cova12
Feim de foners! (Son Fred)

Totes aquestes activitats han tengut molt bona acollida i des d'aquí aprofitem per agrair-vos l'interès i la sensibilitat mostrada fins el dia d'avui. Per a aquest any 2016 tenim previst continuar les excavacions a partir de l'11 d'abril. Esteu convidats i convidades a visitar-nos o a fer-nos un cop de mà sempre que vulgueu!

Lua Valenzuela-Suau, Beatriz Palomar Puebla i Nicolau Escanilla


We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.