Presentats 50 treballs de 15 publicacions. El jurat compost per: Antoni Planas, director adjunt (IdEB) i Antoni Gomila (periodista), es reuní dia 5 de maig de 2014, i resolgué atorgar dits premis als següents treballs:

REPORTATGE:

Guanyador: DIES I COSES. “Sa Taverna”. De: Pep Estelrich. Número 157, nov/des 2013.

Finalista: FENT CARRERANY. “Les Rotes de Montblanc, segles XIX i XX”. De: Bartomeu Pastor Sureda. Número 318, febrer 2013.

Finalista: LLUCMAJOR DE PINTE EN AMPLE. “Primavera d’hivern: tres setmanes que han commogut Mallorca”. De: Antoni Llompart. Número 358, octubre 2013.

Premis-millors-reportatges
Finalistes articles de reportatge

 

El dissabte dia 17 de maig tingué lloc a Campos la Diada de Premsa Forana de Mallorca, amb l’assistència de 31 persones corresponents a 16 publicacions associades.


Els amfitrions foren les revistes Ressò, amb Antònia Sitjar, i Talaia, amb Elizabeth Sánchez. A les 10,30 hores es feu l’assemblea general ordinària a l’edifici Polivalent i seguidament l’entrega dels XV premis periodístics de Premsa

Grup 02

Forana, patrocinats per l’Institut d’Estudis Baleàrics, amb la presència d’un dels jurats, Antoni Gomila, secretari de l’associació de periodistes de Balears. Un berenar conclogué la primera part de la Diada.

L’Associació de Premsa Forana de Mallorca celebrà dia 20 d’abril l’assemblea ordinària a la seu de Sant Joan, amb l’assistència de 15 publicacions i 35 persones.

Primer de tot s’aprovà l’acta anterior, i tot seguit el president Rafel Oliver llegí l’informe de presidència, a on explicà l’actualitat de les gestions de Premsa Forana. Els punts més importants foren: els ajuts i subvencions, les gestions amb govern i consell, el procés de digitalització, un editorial conjunt a publicar, col·laboracions amb la UIB i l’ACPG (associació catalana de la premsa gratuïta) i els diaris i revistes digitals. Seguidament el tresorer Magí Ferriol donà lectura de l’informe de tresoreria, donant compte de tots els conceptes d’actius i passius de l’entitat.

assemblea1

En l’apartat de precs i suggeriments, es feu un debat en torn a la difícil situació actual de la Premsa Forana a Mallorca, amb deutes pendents de les institucions, retirada de tots els ajuts i subvencions, etc.

En dit debat els associats decidiren reunir-se cada tres mesos en torn a un tema específic com: edició, impremta i maquetació; publicitat; publicacions digitals, etc.

La sessió acabà amb un merescut homenatge a l’extresorera Maria Galmés qui ha format part de l’associació durant uns 25 anys. Magí Ferriol feu de padrí en dit homenatge i la junta actual li entregà com a obsequi unes litografies emmarcades d’un artista local. Maria Galmés feu un discurs final, tot repassant la seva trajectòria a Premsa Forana, contant algunes anècdotes, i agraint el detall de pensar en ella per part de l’associació.

assemblea2

Finalment s’entregaren els premis periodístics del curs 2011-2012, amb la presència d’un dels membres del jurat, Antoni Gomila (periodista) qui feu entrega dels guardons. Els premis han estat patrocinats per l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Els cinc premis han consistit en un diploma acreditatiu i 250 euros per categoria.

El dissabte dia 22 de febrer es feu a Pollença la II Trobada de revistes de Premsa Forana de Mallorca, convidats pel quinzenal Punt Informatiu de Pollença, amb en Gracià Sánchez al capdavant.

Grup 02

A les 11 hores es congregaren al “Monument” (via Pollentia) de Pollença, 33 persones provinents de 16 publicacions associades a Premsa Forana. Foren rebuts per en Gracià Sánchez i per la directiva de l’associació. A continuació es realitzà una visita guiada pel centre de Pollença a càrrec de l’arxiver i historiador, Pere Salas. Durant més d’una hora en Pere Salas acostà la història de la vila de Pollença als membres de Premsa Forana, tot fent una introducció al mateix Monument, i a partir d’aquí es visità a peu Es Convent, amb l’església de la Mare de Déu del Roser, la torre de defensa i la figura escultòrica de Joan Mas. Es feu una passejada pels carrers estrets de la vila antiga, es visità la plaça Vella, amb el casal de Can Llobera i el pi de Sant Antoni encara al seu lloc. A la plaça Major es parlà de l’església de la Mare de Déu dels Àngels, del club Pollença amb més de 104 anys d’història i de la seu de Caixa Colonya de Pollença fundada el 1881 i primera a les Illes Balears. Al carrer del Temple es veié l’escut a la façana de l’ordre del Temple i Ordre de Malta. A la plaça Almoina (popularment plaça del Gall) amb la seu de l’Ajuntament (Universitat) de l’època, una imatge a la façana de Sant Vicenç Ferrer, i molt a prop la casa on vivia el mític Joan Mas.

Passeig 01
Passeig 09

Una vegada acabada la passejada amb Pere Salas, es feu una xerrada entre els membres de les revistes al restaurant Monument, amb el tema principal: publicitat, moderada pel director de Punt Informatiu de Pollença, Gracià Sánchez. En Gracià introduí alguns aspectes a debatre sobre el tema publicitat com: qui són els anunciants?, publicitat institucional, tarifes, estratègies publicitàries, etc. Les 16 publicacions hi participaren activament, aportant idees noves al tema tractat, i donant la particular visió i estat de cada publicació en dit tema.

Xerrada 3

Al final de la conversa, que durà una hora i un quart, en Gracià Sánchez, també editor de El Gall Editor, feu un obsequi a totes les revistes assistents: l’obra La Nostra Terra, en cinc volums, de la revista intel·lectual que es publicà des de l’any 1928 al 1936.

Un dinar al mateix restaurant Monument acabà la segona edició d’aquestes trobades de revistes de Premsa Forana, que volen servir per acostar les nostres publicacions i per poder tractar temes que ens afecten a tots, i debatre i intercanviar idees sobre els assumptes que més interessen a la premsa de proximitat.

Ens veiem a la propera trobada!

LogoAPFM-140

Associació de Premsa Forana de Mallorca