L’Associació de Premsa Forana de Mallorca celebrà dia 20 d’abril l’assemblea ordinària a la seu de Sant Joan, amb l’assistència de 15 publicacions i 35 persones.

Primer de tot s’aprovà l’acta anterior, i tot seguit el president Rafel Oliver llegí l’informe de presidència, a on explicà l’actualitat de les gestions de Premsa Forana. Els punts més importants foren: els ajuts i subvencions, les gestions amb govern i consell, el procés de digitalització, un editorial conjunt a publicar, col·laboracions amb la UIB i l’ACPG (associació catalana de la premsa gratuïta) i els diaris i revistes digitals. Seguidament el tresorer Magí Ferriol donà lectura de l’informe de tresoreria, donant compte de tots els conceptes d’actius i passius de l’entitat.

assemblea1

En l’apartat de precs i suggeriments, es feu un debat en torn a la difícil situació actual de la Premsa Forana a Mallorca, amb deutes pendents de les institucions, retirada de tots els ajuts i subvencions, etc.

En dit debat els associats decidiren reunir-se cada tres mesos en torn a un tema específic com: edició, impremta i maquetació; publicitat; publicacions digitals, etc.

La sessió acabà amb un merescut homenatge a l’extresorera Maria Galmés qui ha format part de l’associació durant uns 25 anys. Magí Ferriol feu de padrí en dit homenatge i la junta actual li entregà com a obsequi unes litografies emmarcades d’un artista local. Maria Galmés feu un discurs final, tot repassant la seva trajectòria a Premsa Forana, contant algunes anècdotes, i agraint el detall de pensar en ella per part de l’associació.

assemblea2

Finalment s’entregaren els premis periodístics del curs 2011-2012, amb la presència d’un dels membres del jurat, Antoni Gomila (periodista) qui feu entrega dels guardons. Els premis han estat patrocinats per l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Els cinc premis han consistit en un diploma acreditatiu i 250 euros per categoria.

Text de l’homenatge a Maria Galmés

M'han comanat, com a més vell de la junta, que digués unes paraules i amb molt de gust ho faig. Ho duc escrit en un paper qualque vegada “perd l'oremus”, una expressió que avui en dia ja se sent molt poc. També podria dir “perdre el fil”, “anar per les bardisses”... No sé com ho diria un jove de vint anys, ja que aquestes expressions fan referència a feines que no existeixen.

Ens centram. Les paraules encomanades són per a una joveneta que fins fa poc ha format part d'aquesta junta directiva i que des del primer moment sempre ha duit els comptes.

El seu inici en aquests quefers, si no m'equivoc, fou abans del Nadal del 1989 en què formà part per primera vegada de la junta directiva essent president Carles Costa de la revista de Sant Joan i tingué com a primers companys a Gaspar Sabater, del Dijous d'Inca, Onofre Arbona, de Bona Pau de Montuïri, Rafel Ferrer de Perlas y Cueva de Manacor, Jaume Casasnovas de Sa Veu de Sóller i Gabriel Fiol de Montaura de Mancor.

Foren uns anys molt importants per a l'associació ja que amb la direcció d'aquesta junta directiva s'adquirí i enllestí aquesta seu on estam ara.

Durant aquests anys ha tengut com a presidents el ja esmentat Carles Costa de la revista Sant Joan, en Miquel Company de la revista Mel i Sucre, també de Sant Joan, i en Gabriel Mercè de la revista Sa Veu de Sóller. I com a companys de junta, Pau Reynés de la revista Lloseta, Jaume Taberner de la revista Ariany, Gabriel Taberner i Jaume Calafat de la revista Es Molí Nou de Vilafranca, Miquel Adrover de Ressò de Campos, Rafel Bordoy de la revista Sant Margalida, Joana Mora de la revista Llum d'Oli de Porreres, Jaume Ordines de Campanet, Antoni Riera de Cent per cent de Manacor, Rafel Oliver de n'Alí d'Andratx, actual president, i jo mateix. Si m'he deixat qualcú podem completar la llista.

Durant aquests anys ha viscut el moment de les vaques grasses de les subvencions amb alguns petits entrebancs, depenent de la valoració i les intencions dels polítics de torn: escampar merda o cultura.

També ha estat implicada políticament dins la vida del seu poble. Aquesta dedicació i la que ha desenvolupat dins l'associació i dins la revista del seu poble demostren el seu caràcter constructiu i de servei cap als demés.

A nivell personal, ja que tenc la paraula, vull dir que tots aquests anys que hem treballat junts han estat molt positius: hem compartit xerrades, fred, torrades, vins, visites dins i fora de Mallorca,... sempre tenint dins el cap com poder ajudar a tota la família que formam l'Associació de Premsa Forana de Mallorca.

Per tot això i per aquests vint-i-tres anys dedicats a l'associació, Maria Galmés, acosta't a la taula que et volem fer un obsequi.

Magí Ferriol

XIV Premis Periodístics Premsa Forana 2011-2012

Presentats 43 treballs de 14 publicacions diferents.

El jurat compost per: Antoni Planas (director adjunt de l’Institut d’Estudis Baleàrics) i Antoni Gomila (periodista i secretari general del sindicat de periodistes de les Illes Balears), es reuní dia 11 d’abril de 2013, i resolgué atorgar dits premis als següents treballs:

premis

Reportatge:

Guanyador: DIES I COSES. “Lene Schneider, una dels fundadors de Cala D’Or”. De: Wolfgang Kliegel. Número 150, set/oct de 2012.

Primer Finalista: COANEGRA. “Una tradició santamariera: per Nadal, llet d’ametlla”. De: Maria-Antònia Ferrer i Vidal. Número 304, desembre de 2011.

Segon Finalista: ARRÒS AMB SALSETA. “Binissalem, campió de la Copa Federació Nacional”. Número 178, abril de 2012.

Entrevista:

Guanyador: N’ALÍ. “Juan Carlos Gutiérrez Pérez. Pompes Fúnebres”. De: Rafel Oliver Grammatico. Número 136, octubre de 2012.

Primer Finalista: DIES I COSES. “Antònia Vicens, el poder de la paraula”. De: Pau Vadell i Vallbona. Número 146, gen/feb de 2012.

Segon Finalista: LLUCMAJOR DE PINTE EN AMPLE. “Miquel Sbert, 40 anys dedicats a l’ensenyament”. De: Maties Garcias. Número 344, juny de 2012.

Fotografia:

Guanyador: DÍNGOLA. “Portada: Becut vermell”. De: Guillem Mayol. Número 5, gener de 2012.

Primer Finalista: BELLPUIG. “Portada: La visita privada d’en Bauzà”. Número 875, juny de 2012.

Segon Finalista: DIES I COSES. “Portada: El dimoni i els arcàngels de Calonge”. De: Pep Estelrich. Número 145, nov/des de 2012.

Opinió:

Guanyador: COANEGRA. “La llengua i els mitjans de comunicació”. De: Equip de Redacció. Número 304, desembre de 2011.

Primer Finalista: TALAIA. “Els excessos de la banca espanyola”. De: Elisabeth Sánchez. Número 51, juliol de 2012.

Segon Finalista: BONA PAU. “Paisatges i paraules”. De: Lluís Sitjar. Número 709, març de 2012.

Disseny a la millor pàgina:

Guanyador: COANEGRA. “Portada”. De: Rafel Pisà. Número 307, març de 2012.

Primer Finalista: LLUCMAJOR DE PINTE EN AMPLE. “Portada”. Número 337, novembre de 2011.

Segon Finalista: BONA PAU. “Portada i Contraportada. 60è aniversari”. De: Mateu Moll. Número 707, gener de 2012.