Aquesta és la segona vegada que és presenta de cap de llista, per quin motiu ho torna a fer una altra vegada? No li ha bastat amb una?

Perquè tenc molta il·lusió i moltes ganes de seguir fent feina pel meu poble i pels sencellers. Ser regidor de l’Ajuntament, ha estat una de les experiències més increïbles que he pogut viure en política. M’han ensenyat molt a estimar Sencelles i els meus veïnats. He estat a l’oposició, i amb un sol regidor, hem pogut aconseguir millorar la gestió de l’equip de Govern i transformar petites coses, com per exemple, canviar el nom franquista de la Plaça.
També, la nostra obsessió, era que des del Consell de Mallorca, hi arribassin línies de subvenció per tal de poder invertir en millores pel poble. I així ha estat, hi han arribat aquests quatre anys 2 milions d’euros del Consell. Amb aquests doblers del Consell, hem pogut arreglar l’enllumenat públic de Sencelles, reformar el Casal de Cultura de Can Garau, arreglar el camí rural de Ruberts a Montuïri… Necessitam quatre anys més, per poder seguir aportant la nostra feina per a que Sencelles sigui millor.
Ho vaig dir fa quatre anys: la meva intenció és viure la política, no viure de la política. Vull seguir vivint la política municipal al màxim, defensant les mateixes idees que he tengut sempre. Vull quedar a Sencelles fent feina pels sencellers, no tenc cap altra aspiració més que aquesta.
Per això, també, crec que hem d’avesar els més joves a prendre decisions i a conèixer més de prop, les responsabilitats dels representants del poble.
El dret a decidir enriqueix la democràcia. Votar, no ha de ser un delicte enlloc. Com diu en Joan Miquel Oliver, del grup Antònia Font, a la cançó “L’univers”: “tots els pobles són millors si cadascú pot fer els comptes a ca seva”.

Joan Miquel Chacon

Què no ha pogut fer les altres vegades i que en aquesta voldria aconseguir?
Millorar la Participació i la Transparència. Un dels projectes és fer que el Pla d’Obres i Serveis, que són les subvencions que ens arriben del Consell de Mallorca, siguin participades pels veïnats. Els sencellers hem de poder decidir els projectes que s’han de fer al nostre poble.
L’altre projecte, és fer uns autèntics Pressuposts Participatius, ambiciosos i valents. Els sencellers hem de millorar la qualitat de la nostra democràcia. Aquesta n´és una de les eines per a millorar-la. També volem millorar l’àrea de Cultura de l’Ajuntament. S’hi han de destinar més pressuposts per a poder fer més activitats i donar més serveis als sencellers.
Una de les nostres propostes és crear una sala polivalent a Can Bril vell per a poder fer-hi concerts de música, actuacions teatrals… I a més, incrementar i diversificar aquesta oferta cultural.

A les eleccions de 2015 hi havia 5 candidatures i ara n'hi ha una més. Les que ja hi havia no donaven resposta a les necessitats dels habitants?
El que ha ocorregut és que dins la dreta espanyola i, en certa part dins el PSOE, hi ha hagut veus discordants que demandaven un discurs espanyolista més dur i recentralitzador. I per això, han sorgit de la dreta extrema, dues ofertes electorals més, que defensen aquests discursos inacceptables.
Per a nosaltres, que la dreta espanyola es fragmenti no és un problema pel que fa als vots. Ho és, perquè les noves marques electorals com C’s i Vox, fan un discurs racista, xenòfob, masclista i totalment contrari a la defensa de la llengua catalana com a eina de cohesió social en aquesta terra. Aquest és el problema! El vertader problema, és quan aquestes noves marques, una ja es presenta a Sencelles, vol il·legalitzar MÉS per Mallorca! Però quin concepte de la democràcia pot tenir una gent que vol eliminar l’adversari polític perquè pensa diferent de tu i ho vol dur a la pràctica?

Què necessita per damunt de tot el municipi de Sencelles?
Nosaltres pensam certament que manquen aparcaments municipals. L’altra necessitat és l’habitatge. A Sencelles, la gent jove i no tan jove, no troba casa per a quedar-se al poble. Els habitatges que es venen, o són molt cars, o bé necessiten d’una despesa enorme per a fer-hi reformes.

Què li sobra al municipi de Sencelles?
En primer lloc brutor! I no només als carrers, també als camins municipals de fora vila, on s’hi fan abocaments incontrolats de fems. Al carrer, hi ha molt d’incivisme amb les caques dels cans. I a fora vila, tant al camí de Cas Cabo com a Sonarrosa, els punts verds es convertien en autèntics abocadors de fems.
També sobren les il·legalitats urbanístiques. A fora vila, segueix havent gent que construeix fora permís o amplia les construccions que té, o posa rulots als solars. Estam contents que des de l’Ajuntament ens adheríssim a l’Agència de Disciplina Urbanística. Va ser una proposta que duguérem a Ple i va ser acceptada manco pel grup municipal del PP, que es negava que des del Consell s’hi posassin més mitjans i recursos humans per a perseguir als infractors. Mai ho arribaré a entendre… O pot ser sí!

La variant estava prevista començar-la l'any 2017…
La variant és un projecte del 2001! Hi ha plogut a Sencelles… Al 2011 es presentaren set propostes de variants (cap d’elles sense partida pressupostària per a dur-se endavant) i que, a més, les tiràrem enrere perquè eren molt desproporcionades quant a volum i consum de territori. Val a dir, que també ens aïllaven com a terme municipal, fent de Sencelles un poble dormitori. Al 2018, el Consell va apostar per no fer variant i fer una ronda. Però segueix sense partida pressupostària pendent de la seva concessió per part del Govern espanyol.

L'any 2015 hi havia 2 dones cap de llista i ara només una. Què ha passat? És normal només 1 de 6 llistes?
No, no és normal. Pens que no ve ja del 2015 això. Des de fa molts d’anys, les dones segueixen sent oprimides pel sistema patriarcal que les ha apartades dels llocs de poder. El món començarà a canviar quan a les llistes electorals o als llocs de poder a les empreses i als governs, hi hagi tantes dones com homes . Per això, és tan difícil que hi hagi dones al capdavant.
Duen tota la vida silenciades i menyspreades. He de dir, per part nostra, que estam molt orgullosos de n’Aurora, na Jane, na Susi, na Francina i na Maria del Mar, donasses que formen part de la nostra candidatura. Estan molt ben preparades i tenen una il·lusió immensa per fer feina pel poble.

El seu grup, després de 8 anys de pacte entre regionalistes, socialistes i assemblearis, l'any 2015 va sortir de l'equip de govern. Havia arribat el moment d'un canvi?
Bé, en primer lloc, hem de dir que nosaltres no vàrem sortir de l’equip de Govern. El Pi, com a força més votada, ens va convocar a una reunió per si era possible arribar a cap acord per formar govern. Ens reunírem en Xesc Oliver i jo per part de MÉS, i en Pedro Maví i en Joan Carles Papa, per part del Pi. El que vàrem intentar va ser consensuar 30 propostes que per nosaltres eren necessàries per transformar Sencelles. De les propostes no varen ser acceptades aprovar les Normes Subsidiàries del Pla Urbanístic; que no hi hagués sous per dedicacions exclusives a regidors del Govern, excepte el batle; i també un pla de Transparència per eliminar les contractacions a dit des de l’Ajuntament. Com que les més importants no foren acceptades, vàrem decidir no formar part del Govern municipal.
Per això, vàrem pensar que era el moment d’un canvi, perquè durant vuit anys, vàrem fer molta feina dins l’equip de Govern, per tal de treure l’Ajuntament de la fallida econòmica en què es trobava, després de més de setze anys de gestió del PP. Del 2007 al 2015 vàrem governar perquè els sencellers ens feren necessaris per a conformar una majoria suficient i donar estabilitat a un govern de canvi. El 2015, no érem necessaris per governar, i a més, la situació econòmica i democràtica de l’Ajuntament, després de vuit anys era molt positiva.

Quins errors ha tengut l'actual pacte de govern?
Un dels punts que haurien de millorar és la gestió econòmica. Pensam que s’han sobrepassat els comptes quant a les despeses corrents que s’han dut a terme. Ho haurem d’analitzar quan tinguem tota aquesta informació, ja que a dia d’avui la transparència que tan havia promès aquest equip de govern no s’ha duit a terme.
Pensam que ha de millorar la Transparència i la Participació Ciutadana. I sobretot, la informació que demanden els sencellers i que resulta molt lenta i, de vegades, totalment absent.
També, pensam que la brutor dels carrers i dels camins municipals, han estat uns dels dèficits que hem tengut aquesta legislatura.
Pel que fa a l’àrea de Cultura, hem trobat moltes mancances: mai hem celebrat de forma oficial la Diada de Mallorca. Els tres anys, la diada de Sant Jordi, ha estat pràcticament inexistent. Hem trobat a faltar molt poca capacitat de generar activitats i actes culturals. A més a més, a la biblioteca, s’han dinamitzat moltes activitats per a infants, però pràcticament cap per a adults. En aquesta àrea, l’equip de Govern, no ha estat a l’alçada de les necessitats dels sencellers.

I quins encerts?
Seguir apostant per a dotar l’escoleta municipal de més pressupost, pensam que és una bona mesura que s’ha de seguir potenciant. Fer la pista de pàdel, per nosaltres ha estat un encert. Era un equipament que feia falta al poliesportiu. Iniciar la reforma de la Plaça i recuperar un espai públic per als sencellers.

Quin seria el projecte estrella de la vostra candidatura?
Fer més aparcaments i cooperatives d’habitatges. Actualment, a Sencelles, tenim molts problemes de mobilitat. Hi ha un trànsit desorbitat dins del poble, i el número de cotxes és molt elevat. Necessitam més aparcaments, sobretot, si escometem la reforma de la plaça en aquesta propera legislatura.
L’altre projecte, és impulsar cooperatives d’habitatges entre sencellers. Els joves volen quedar a viure al poble, però hi ha poca oferta i molta demanda. Els preus són inassolibles per a qualsevol família. Per això volem adquirir solars i cedir-los a les cooperatives per a construir els habitatges. Llavors, l’Ajuntament, cedirà l’habitatge en règim de lloguer a un preu molt assequible, durant una bona partida d’anys. Els cooperativistes, en qualsevol moment, si volen deixar l’habitatge, se’ls retornaria la inversió inicial realitzada al principi.

Si governa, què faria dins els primers 100 dies de mandat?
Pel que fa a Igualtat: posar en marxa un Pla d’Igualtat municipal. Posar en marxa l’organització d’una setmana d’actes i activitats per tal de celebrar: al 8 de març Dia Internacional de la Dona Treballadora i el 25 de novembre Dia Internacional de l’eliminació de la Violència de Gènere, 18 de desembre dia Internacional dels Migrants, dia 28 de juny Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. També, durant tot l’any: tallers i presentació de materials didàctics per treballar la Igualtat.
Pel que fa a Transparència: iniciar el procés per a publicar les factures de l’Ajuntament com a mesura de Transparència.
Pel que fa a Habitatge: iniciar una borsa de propietaris i començar el procés per llogar o comprar solars per fer els aparcaments municipals i per a la cessió a les cooperatives d’habitatges.
Pel que fa a Participació: posar en marxa la construcció d’una borsa de projectes per a presentar als Plans d’Obres i Serveis del Consell de Mallorca per dotar Sencelles de més infraestructures i serveis públics. Organitzar el primer Ple infantil i juvenil municipal.
Pel que fa a Cultura: organitzar els actes per tal de celebrar la Diada de Mallorca com a acte oficial municipal. Posar en marxa una setmana d’actes per celebrar la diada de Sant Jordi. Posar en marxa un Pla Municipal de Lectura i impulsar un Club de lectors a la biblioteca. Posa en marxa el primer Concert per la Llengua. Posar a funcionar les Nits de Música a la fresca.

Si el resultat és molt repartit, amb qui creu que podria arribar a pactar?
En primer lloc, per pactar, els sencellers hauríem de fer-nos confiança i ser necessaris per a configurar una majoria absoluta a la Sala. Llavors, ens hauríem d’entendre a nivell programàtic i de projecte de poble per als propers quatre anys, sempre des d’una perspectiva progressista i ecologista. I de pas, vull afegir, per a que quedi molt clar, que amb el Partit Popular i amb Ciudadanos no hi haurà cap pacte possible. Per qüestions ideològiques, més que comprensibles.

Per què creu que l'electorat ha de confiar amb la seva proposta?
Perquè pensam que allò que proposam és realista i a més, és necessari pels sencellers. Aparcar sense problemes, dotar de més infraestructures i serveis municipals als ciutadans, mesures que acostin més l’Ajuntament a les persones, apostar pel benestar dels sencellers que tenen problemes per trobar habitatge, apostar per la igualtat, la cultura i les ajudes als joves en edat escolar i universitària… Totes aquestes mesures, pensam que esdevenen de sentit comú, independentment de les idees que puguis tenir.

Voldria afegir res més?
Aquests anys, he pogut conèixer de molt a prop als sencellers i les seves preocupacions. He pogut tenir la sort de compartir moltes hores amb veïnats de tots els nuclis del nostre terme municipal. Crec, que a alguns, els he pogut canviar un poc, aquesta concepció dels polítics i de la política que tenien.
Allò de “tots són iguals¨ o la concepció que els polítics estan en política per a viure d’ella, molts en conèixer-nos i rompre aquesta barrera del desconeixement de la persona-regidor, els ha ajudat a valorar un poc més la tasca de la política municipal, a pobles petits com Sencelles. Sobretot, quan s’adonen que en qüestions de doblers, per exemple, veuen que el meu sou de regidor, uns 500 euros anuals, els he donats íntegrament, aquests quatre anys, a les següents associacions: Fundació Ateneu Emili Darder i Pere Mascaró, Associació d’Amics del Poble Saharauí, Open Arms i Òmnium Cultural.
I també, vull dir que aquests anys han estat molts durs pels qui defensam i volem dur a la pràctica el dret de decidir el futur del nostre poble de forma lliure, pacífica i democràtica. Pens que és una vergonya, que avui dia, hi hagi presos polítics a les presons espanyoles i exiliats, per defensar les mateixes idees que jo mateix defens des del meu escó municipal.


We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.