L’any 1825 Palma tenia 36.617 habitants. Al cementiri hi va haver 501 enterraments.

13 de setembre de 1826. Morí sense família a l’hospital General l’escultor Miquel (sic) Llabrés, natural de Sencelles i fill d’uns pagesos pobres, anomenats Jaume i Llúcia. Als 13 anys va anar com aprenent a Palma de qualque art (sic), va triar el d’escultor, i baix la direcció del mestre Pere Joan Obrador, molt aviat es va donar a conèixer pel seu enginy, bon gust en triar els originals que proposava per models i coneixements en les arts suplementàries de l’escultura.

Furió va dir d’ell: que la peça presentada per l’examen al Col·legi de Pintors i Escultors, un baix relleu d’una matrona, és una obra molt ben acabada i que va rebre molts d’elogis per part dels examinadors. Pareix que l’any 1839 la citada peça estava en poder de Bernat Matas, deixeble seu.

Antoni Llabrés va tenir una llarga vida laboral i de les seves mans sortiren una gran quantitat d’obres. Només referirem les principals: Artà, Església Parroquial, el grup de la Santíssima Trinitat; Biniali, Sant Cristòfol del retaule principal; Búger, Sant Pere Apòstol revestit de Pontificat assegut, per al retaule major de l’església; Felanitx, Parròquia de Nostra Senyora del Roser, per la seva capella; Manacor, estàtua de Sant Jordi, a la Església Parroquial; Muro, Església Parroquial, estàtua jacent damunt un sepulcre; Palma, el Sagrari, que estava a l’esquena del altar major de l’enderrocada església dels Dominics; església de la Mercè, Sant Pere Nolasc de l’altar major i l’estàtua de la Beata Mariana; Convent dels Mínims, figures de Sant Francesc i del Senyor dintre del Sepulcre, que portaven els frares a les processons; Randa, Retaule Major de l’Ermita de Sant Honorat; Santa Maria, estàtua de Nostra Senyora del Roser i de la Beata Catalina Tomàs; església dels Mínims, també de Santa Maria, estàtua del Beat Gaspar de Bono i del Beat Nicolau de Longobardi, per a les seves respectives capelles; Sencelles, estàtues de Sant Pere, Nostra Senyora del Roser i de la Concepció, a l’Església Parroquial.

El que no diu la noticia és que va morir pobre de solemnitat a la Misericòrdia.

8 de desembre de 1826. A l’Església de Santa Creu de Ciutat, una dona va parir un "mostruo del tamaño de un plato, su color verdinegro, cabeza de sapo, uñas rampantes, el rabo enroscado y una concha muy fina” (sic); els facultatius varen fer les oportunes observacions i enviaren el “mostruo” al Protomedicato de la Corte, (Madrid).

6 de juny de 1827. Fent un clot per sembrar una figuera a la vila de Sansellas (sic), en una finca del comte de Santa Maria de Formiguera, trobaren “un grande pelotón como avernisado de tierra petrificada: habiendo advertido que dentro sonaba o había cosa que se meneaba, fué arrebatado con fuerza y se hizo pedazos y dentro estuvo lleno de monedas árabes de plata cuya cantidad casi llegaba a un almud, unas mayores que otras, algunas redondas, otras cuadradas con sus caracteres muy bien señalados”

Francesc Llabrés veí de Sencelles, va agafar quatre monedes i les va entregar a don Joaquín Maria Bover, que li tenia encarregat que recollís qualsevol antiguitat que trobés per la vila.

Maria Vich Cirer