24/09/212

L’Ajuntament de Sencelles i Fundació Deixalles han signat un conveni que té com a objectiu establir els termes de col·laboració ens les dues entitats. Llegeix més...

Ambdues entitats coincideixen en la necessitat de cooperar mútuament per la inserció social i laboral de les persones del municipi de Sencelles en situació de risc o d’exclusió social.

La Fundació Deixalles disposa d’una metodologia pròpia i dels medis tècnics necessaris per a realitzar una tasca insertora a col·lectius amb dificultats d’inserció.

Per l’acord i per tal d’aconseguir una coordinació eficaç dels recursos, l’Ajuntament de Sencelles podrà sol·licitar la derivació a la Fundació Deixalles d’aquelles persones susceptibles d’iniciar un procés d’inserció sociolaboral.

Els tècnics de l’Ajuntament i de la Fundació Deixalles mantindran, periòdicament, reunions de coordinació per tal d’avaluar els processos de cada una de les persones derivades i per valorar noves derivacions.

El present conveni tindrà una duració d'un any, prorrogable automàticament per períodes anuals.

20/07/2012

El Batle de Sencelles, Joan Carles Verd Cirer, s’ha sumat avui al dol que, en senyal de protesta contra les retallades que estan patint els treballadors del nostre país i més concretament els empleats públics, han protagonitzat els funcionaris de l’Ajuntament de Sencelles. Aquest acte reivindicatiu es repetirà cada divendres a les 12.00h i es vol estendre a la resta de personal de l’Ajuntament.Llegeix més...