Els articles d’aquesta revista expressen únicament l’opinió dels propis autors.

Redacció:

En Barramot

Joan Bover i Serra

Xiscu Cardona

Joan Florit i Horrach

Joana Ferragut i Fiol

Martí Garrit

Jordi Llabrés i Sans

Miranda Miret i Mairata

Guillem Mut i Llabrés

Jaume Perelló Llabrés

Toni Vallés i Perelló

Maria Vich i Cirer

Guillem Zuazaga i Llabrés

Margalida Zuazaga i Vich

Entitats col·laboradores:

Biblioteca Municipal

Escoleta Els Molins

Ajuntament de Sencelles


Edita: Centre Cultural de Sencelles des de 1983